Hướng dẫn

Hệ thống phần mềm

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Cơ sở dữ liệu của phần mềm bao gồm:

  • tmSalesXX.mdb: cơ sở dữ liệu chính của module quản lý, quản lý dữ liệu trong một năm với ký hiệu XX – số hiệu năm sử dụng (18 – năm 2018); khi khóa sổ cuối năm, phần mềm sẽ tạo ra tmSales09 với dữ liệu đầu kỳ của tháng 1 là số liệu cuối kỳ của năm trước. Tương tự như vậy cho các năm sau.
  • tmSalem.mdb: cơ sở dữ liệu bán lẻ tại (các) quầy hàng

Cơ sở dữ liệu trung gian dùng để chuyển dữ liệu qua lại giữa các module quản lý ở các cửa hàng khác nhau trong một hệ thống do người dùng tự xác lập trong quá trình sử dụng

Chương trình và thư viện:

  • Các tệp chương trình (*.exe) và thư viện hỗ trợ
  • tmSalex.exe: module quản lý chính
  • tmSalem.exe: module bán lẻ, hỗ trợ bán hàng cho module quản lý qua hệ thống mã vạch sản phẩm với các thao tác phù hợp với các quầy thu ngân
  • tm*.dll, tm*.ocx: hệ thống thư viện hỗ trợ
  • tm*.mdb: hệ thống cơ sở dữ liệu
  • tm*.tmd, tm*.ini: các tệp tin hỗ trợ cấu hình và định dạng cho hệ thống
  • tm*.tmz: các tệp dữ liệu nén

tmSales 2018

Phần mềm quản lý kho và bán hàng mã vạch, áp dụng cho nhiều chủng loại hàng hóa - dịch vụ và mô hình kinh doanh (siêu thị, chuỗi điểm bán lẻ, quần áo thời trang, đồ điện dân dụng, nhà sách, nhà thuốc, vật liệu xây dựng, giày dép, thực phẩm, nhà hàng, cafe, dịch vụ tính giờ như karaoke, bida)

Phần mềm quản lý kho và bán hàng mã vạch, sử dụng cho các đơn vị kinh doanh, áp dụng cho nhiều chủng loại hàng hóa - dịch vụ và mô hình kinh doanh (siêu thị, chuỗi điểm bán lẻ, quần áo thời trang, đồ điện dân dụng, nhà sách, vật liệu xây dựng, giày dép, thực phẩm, nhà hàng, cafe, dịch vụ tính giờ như karaoke, bida)

Search